SERVEIS JURÍDICS

Treballem per defensa dels interessos dels nostres clients i garantim el nostre compromís amb la transparència, serietat i confidencialitat.

Trobar i oferir solucions individualitzades i diferenciades per a cadascun dels nostres clients.

dret-civil-puigdecanet-advocats

Dret Civil

SERVEIS JURÍDICS

És la branca més àmplia del Dret, aquell que regula les relacions privades entre les persones, físiques o jurídiques.

Inclou tota mena de preparació o reclamació en contractes, gestió de finques rústiques o urbanes, reclamacions de deutes, per defectes d’obres, Responsabilitat Civil contractual i extracontractual com la derivada d’accidents de trànsit, divisió de propietats comunes, herències, o matrimonials. Dins del Dret civil s’inclouen reclamacions per danys i perjudicis ocasionats per falta d’informació en contractació de productes bancaris, o per vicis ocults en compravenda de vehicles, i un llarg etcètera.

 • Preparació o reclamació en contractes
 • Gestió de finques rústiques o urbanes
 • Reclamacions de deutes
 • Reclamacions per defectes d’obres
 • Responsabilitat Civil contractual
 • Accidents de trànsit
 • Divisió de propietats comunes
 • Herències

Dret Penal

SERVEIS JURÍDICS

És la branca del dret que estableix i regula la persecució dels delictes, mitjançant la imposició de determinades penes o mesures.

A Puigdecanet Advocats gaudim d’una llarga experiència com a penalistes, tot i que és tal vegada una especialitat menys coneguda, gràcies al «plus» de confidencialitat que comporta aquesta classe d’assistència, havent assistit als nostres clients en diversos casos de gran complexitat i notorietat mediàtica.

 • Assessorament general en qualsevol causa penal
 • Defensa i acusació civil, persones físiques i jurídiques
 • Tramitació de judicis penals i recursos
dret-penal-puigdecanet-advocats
dret-successori-puigdecanet-advocats

Dret Successori

SERVEIS JURÍDICS

És aquella part del Dret Privat que regula les herències: successió mortis causa, el destí de les titularitats i relacions jurídiques, tant actives com passives, d’una persona després de la seva mort.

Inclou redacció de testaments o pactes successoris, tramitació d’herències, reclamacions de llegítimes i altres quartes legals, indignitat, interpretació i impugnació de testaments, desheretaments, i divisions d’herència, entre d’altres.

També et podem tramitar la pensió de viduïtat o el cobrament d’assegurances de vida.

 • Redacció de testaments
 • Pactes successoris
 • Tramitació d’herències
 • Reclamacions de llegítimes
 • Indignitat, interpretació i impugnació de testaments
 • Desheretaments
 • Divisions d’herència
 • Pensió de viduïtat
 • Cobrament d’assegurances de vida

Dret Administratiu

SERVEIS JURÍDICS

En les relacions amb les administracions públiques, el ciutadà sempre és la part dèbil.

A Puigdecanet Advocats et podem ajudar a defensar els teus Drets davant l’Administració, per exemple, si has rebut una sanció que consideres injusta, si has pagat una plusvàlua municipal tot i haver tingut pèrdues en una venda, o si et trobes davant un expedient d’expropiació, per citar alguns exemples.

 • Sancions
 • Plusvàlua municipal
 • Expedient d’expropiació
dret-administratiu-puigdecanet-advocats
dret-familia-puigdecanet-advocats

Dret de Família

SERVEIS JURÍDICS

Dret de família és el que fa referència a les relacions de parentiu, separacions i divorcis, incapacitacions, reclamacions de guarda i custòdia, custòdia compartida, ús del domicili, reclamació de pensions d’aliments, modificacions de mesures, negociacions, convenis de divorci o separació de mutu acord entre altres.

 

 • Separacions i divorcis
 • Incapacitacions
 • Reclamacions de guarda i custòdia
 • Custòdia compartida
 • Ús del domicili
 • Reclamació de pensions d’aliments
 • Modificacions de mesures
 • Negociacions

Reclamacions Bancàries

SERVEIS JURÍDICS

Tenim àmplia experiència en reclamacions davant entitats financeres: Execucions Hipotecàries, Clàusules abusives, Clàusula Sòl, Swaps, Preferents, deute subordinat i altres productes financers.

Actualment, la competència judicial per aquestes reclamacions es troba cedida al Jutjat núm. 50 i 50bis de Barcelona, que, tot i la seva lentitud, actualment ha mostrat una doctrina molt favorable als consumidors. Si encara no has revisat la teva hipoteca, porta’ns-la i et farem un pressupost sense compromís.

 • Reclamacions en entitats financeres
 • Execucions Hipotecàries
 • Clàusules abusives
 • Clàusula Sòl
 • Swaps
 • Preferents
 • Deute subordinat 
reclamacions.bancaries-puigdecanet-advocats
dret-menors-puigdecanet-advocats

Menors

SERVEIS JURÍDICS

Els delictes que s’imputen als menors d’edat segueixen una jurisdicció penal específica, corresponent als Jutjats de Menors, que apliquen una legislació molt diferent de la que correspon als majors d’edat.

Actualment, aquests Jutjats es troben a la Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet del Llobregat.

A Puigdecanet Advocats disposem d’advocats especialitzats en Dret Penal dels Menors, que podran assistir-vos amb la perícia específica en cas que sigui necessari.

 • Dret penal dels menors

Contractes

SERVEIS JURÍDICS

Les decisions més importants de les nostres vides solen anar lligades a la firma d’algun contracte: compravendes, hipoteques, lloguers o fins-i-tot el matrimoni i el divorci. Abans de signar un document que marcarà les pròximes dècades de la teva vida, convé ser prudent: vine a veure’ns, i no signis res sense l’aprovació prèvia dels teus advocats.

També pots comptar amb nosaltres per redactar els contractes que et faci falta, garantint així la protecció dels teus interessos i assegurant el compliment de la legalitat vigent.

 • Compravendes
 • Hipoteques
 • Lloguers
 • Matrimoni
 • Divorci
contractes-puigdecanet-advocats
Assegurances-Responsabilitat Civil-puigdecanet-advocats

Assegurances i Responsabilitat Civil

SERVEIS JURÍDICS

Si has patit un accident de trànsit, o tens danys per humitat al teu habitatge, és possible que hagis de reclamar la teva indemnització a alguna Companyia d’assegurances.

Si és així, al nostre despatx t’assistirem, sempre tenint en compte que la reclamació et sigui rendible.

 • Accident de trànsit
 • Danys per humitat
 • Indemnització

Dret Laboral

SERVEIS JURÍDICS

El dret laboral és aquella branca del dret que regula els drets i els deures que tenen els treballadors i empresaris en el marc de la relació professional que aquests mantenen.

En aquest àmbit la funció de l’advocat compren l’assessorament i defensa en fase de negociació, redacció de documents i assistència a conciliacions, així com l’actuació en la fase judicial, en diferents procediments com per exemple en acomiadaments, faltes i sancions, reclamacions de quantitat, canvis de condicions de treball, vacances, entre d’altres.

De la mateixa manera, també duem a terme l’assessorament i defensa en diferents procediments referents a la Seguretat Social, com incapacitats temporals, prestació d’atur, impugnació d’altes mèdiques, entre d’altres.

 • Defensa en fase de negociació
 • Redacció de documents
 • Acomiadaments, faltes i sancions
 • Reclamacions de quantitat
 • Canvis de condicions
 • Vacances
 • Assessorament i defensa en procediments referents a la Seguretat Social
 • Incapacitats temporals
 • Prestació a l’atur
 • Impugnació altes mèdiques
rawpixel-567016-unsplash-copyright-min.jpg

En què et podem ajudar?